Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
September 9, 2013
Image Size
1.0 MB
Resolution
1000×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
677
Favourites
37 (who?)
Comments
70
Downloads
45
×
PNG SooYoung#1 by ruachocodesigner PNG SooYoung#1 by ruachocodesigner
Lại ra cái mới :D Cái này chắc chả biết mn có thích ko :D Cắt còn ko chuẩn nữa là :( Cắt cs 15' thôi sao chuẩn đc chứ :( Chán :( Trình kém nên thấy buồn :( Chém cho t nhé, t lấy gạch :D
Nếu mn thích thì : Fav+WAt+Cmt = Link Dow
--------
i would like you love ♥

-NOT SHARE!!!!!!!!!!!-
Add a Comment:
 
:iconsarah007kute:
Fav+WAt+Cmt = Link Dow
Reply
:iconapsaralian:
Fav+WAt+Cmt = Link Dow
Reply
:iconalikalika:
alikalika Jan 30, 2014  New member
Fav+WAt+Cmt = Link Dow
Reply
:icondeviqanura:
Fav+WAt+Cmt = Link Dow
Reply
:iconbbilassi:
Fav+WAt+Cmt = Link Dow
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Dec 4, 2013  Student Interface Designer
Fav+WAt+Cmt = Link Dow
Reply
:iconthisisjoy13:
Fav+WAt+Cmt = Link Dow
Reply
:iconkwonkye:
KwonKye Oct 29, 2013  Student Digital Artist
Fav+WAt+Cmt = Link Dow
--------
Reply
:iconbungafaihaaa:
Fav+WAt+Cmt = Link Dow
Reply
Add a Comment: